Diagnostyka RTG

ZDJĘCIA RENTGENOWSKIE- RADIOWIZJOGRAFIA

W trosce o państwa komfort i bezpieczeństwo przychodnia jest wyposażona w wysokiej jakości aparat rentgenowski ORALIX AC, dzięki czemu możemy wykonać niezbędne zdjęcia rentgenowskie bezpośrednio na fotelu dentystycznym.


Dzięki cyfrowemu systemowi obrazowania Ez-Dent-I zdjęcie widoczne jest natychmiast na monitorze (bez konieczności oczekiwania na wywołanie kliszy jak przy tradycyjnych zdjęciach). Dodatkowo zapis na czujniku cyfrowym pozwala zmniejszyć dawkę promieniowania rentgenowskiego niezbędną do wykonania zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Nazwa jednostki organizacyjnej

PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA DENTES

Lek. stom. Maria Zmieniewicz

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. z 2021r. poz. 632/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na :

uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS decyzja nr2/08/07 z dn. 18.06.2007 na stosowanie aparatu typu Oralix AC nr 0301467 do zdjęć punktowych

uruchamianiu pracowni rtg decyzja PWIS nr 1/56/07 z dn. 18.06.2007

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierzy indywidualnych oraz przeprowadziła pomiary osłon stałych.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

- pracownicy: 20mSv/rok;

- ogół ludności : 1mSv/rok.

Jednostka nie uwalnia substancji promieniotwórczych do środowiska.

Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.     30.06.2021

 
Powered by NET@kor