CENNIK 2023

DIAGNOSTYKA, PROFILAKTYKA I PERIODONTOLOGIA

WIZYTA KONTROLNA, KONSULTACJA, WIZYTA ADAPTACYJNA…………………………….................................………….........……50-100ZŁ

(wizyta bez zabiegów)

WIZYTA KONTROLNA Z LAKIEROWANIEM ZĘBÓW………………………………………................................…………........………….….100ZŁ

RTG ZĘBOWE………………………………………………………………………………….............................…….........………………………..30ZŁ

LAKOWANIE................................................................................................................................................................................................50 ZŁ/ZĄB

LAKIEROWANIE..............................................................................................................................60ZŁ, (jeśli towarzyszy innym zabiegom 50 ZŁ)

USUNIĘCIE KAMIENIA (skaling ultradźwiękowy).....................................................................................................................................150-250 ZŁ

PIASKOWANIE..................................................................................................................................................................................................250 ZŁ

WIZYTA HIGIENIZACYJNO-PROFILAKTYCZNA ( usunięcie kamienia+piaskowanie+lakierowanie).....……........................................300-350 ZŁ

KIRETAŻ LASEROWY KIESZONEK DZIĄSŁOWYCH……..…………………………………........................................………………….50-150 ZŁ

FOTODEZYNFEKCJA LASEROWA KIESZONKI PRZYZĘBNEJ LUB KANAŁU ZĘBA………….......................................……………50-150 ZŁ

SZYNA Z WŁÓKNA SZKLANEGO………………………............................………………………............…liczba szynowanych zębów  po 100 ZŁ

(w razie konieczności dostawienia zęba kompozytowego + 100 ZŁ)

WYMIANA RETAINERA ORTODONTYCZNEGO, ZAŁOŻENIE SZYNY PO URAZIE ZĘBA..............................................................................200ZŁ

 

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

 

ZNIECZULENIE................................................................................................................................................................................................30-40 ZŁ

WYPEŁNIENIE UBYTKU (PLOMBA)........................................................................................................................................................100 -250 ZŁ

WYPEŁNIENIE W ZĘBIE MLECZNYM………………………………………………………………………..........................…..……..............100-150 ZŁ

WYPEŁNIENIE W ZĘBIE MLECZNYM Z LECZENIEM AMPUTACYJNYM MIAZGI (jeśli możliwe na 1 wizycie)..................................................160 ZŁ

ODBUDOWA KOMPOZYTOWA ZE WZMOCNIENIEM WKŁADEM Z WŁÓKNA SZKLANEGO.....................................................................400 ZŁ

INLAY/ONLAY KOMPOZYTOWY……………………………………………………………….............................……………………......….....…450 ZŁ

LICÓWKA KOMPOZYTOWA (BONDING)………………………………………………………………………..........................….........….......... 350 ZŁ

 

ENDODONCJA

 

LECZENIE KANAŁOWE...................................................................................ZĄB JEDNOKANAŁOWY.......................................................200 ZŁ

(Cena nie zawiera rtg, znieczulenia ,dewitalizacj)

( Jeśli leczenie nieukończone na 1 wizycie, tj. ekstirpacja, opracowanie kanału+opatrunek

0,5 ceny leczenia endodontycznego/wizyta)

ZĄB DWUKANAŁOWY….................300 ZŁ

ZĄB TRZYKANAŁOWY......................400 ZŁ

ZĄB CZTEROKANAŁOWY……   ….500 ZŁ

 

PRÓBA POWTÓRNEGO LECZENIA ENDODONTYCZNEGO……………….................................……………….…………………...100-200 ZŁ

DEWITALIZACJA (ZATRUCIE) (cena nie zawiera znieczulenia)……………………………………………...............................….............….. 60 ZŁ

INNY OPATRUNEK W ZĘBIE…………………………………………………..…………………………..............................…………....………60 ZŁ

FOTODEZYNFEKCJA LASEROWA KIESZONKI PRZYZĘBNEJ LUB KANAŁU ZĘBA………………...................................…...……50-150 ZŁ

 

CHIRURGIA

(ceny procedur chirurgicznych zawierają znieczulenie)

EKSTRAKCJA ……………………….......................................................................................................................................................100-200 ZŁ

HEMISEKCJA, RADEKTOMIA……………………………………………………………………....................…………………................150-250 ZŁ

LASEROWE PODCIĘCIE WĘDZIDEŁKA WARGI LUB JĘZYKA + wizyta kontrolna z biostymulacją…........................... .............250ZŁ + 50 ZŁ

LASEROWA PLASTYKA DZIĄSŁA BRZEŻNEGO,……...…………………………………………………......................................….…100-150 ZŁ

WYCIĘCIE KAPTURA DZIĄSŁOWEGO ………………………………………………………………………........................................…...…150 ZŁ

INNE ZABIEGI CHIRURGICZNE LASEROWE………………………………………………................................……………....….…….100-300 ZŁ

 

WYBIELANIE ZĘBÓW

 

WYBIELANIE ZĘBÓW............PEŁEN PAKIET(lampa ZOOM + nakładki + wizyta kontrolna z lakierowaniem).....................................1200 ZŁ

NAKŁADKI (jw. bez wybielania lampą)........................................................................................................................................................700 ZŁ

DOBIELANIE- DOBIELANIE PO DŁUŻSZEJ PRZERWIE (możliwe 1-2 lata po wybielaniu lampą)…………..................................…..400 ZŁ

(wizyta w okresie między 1 do 2 lata po wybielaniu lampą- zawiera kontrolę stomatologiczną, skaling

ultradźwiękowy lub piaskowanie w zależności od potrzeb, kontrolę szyn, preparat wybielający-2 strzykawki)

WYBIELANIE ZĘBÓW MARTWYCH......................1 WIZYTA(przygotowanie zęba +wkładka wybielająca)........................................80ZŁ/ZĄB

2 WIZYTA(wymiana wkładki, jeśli jest potrzebna)..........................................................................................................................................50 ZŁ

Cena wybielania nie zawiera ceny nowego wypełnienia w wybielanym zębie

PROTETYKA

 

KORONA METALOWA..........................................................................................................................................................................................500 ZŁ

KORONA NA PODBUDOWIE METALOWEJ LICOWANA PORCELANĄ...................................................................................................700-750 ZŁ

KORONA PORCELANOWA BEZMETALOWA e.max……….…………………………………………………...................................…….........1400 ZŁ

KORONA PORCELANOWA BEZMETALOWA na podbudowie cyrkonowej…………………....................................……………........…….1500 ZŁ

MOST NA PODBUDOWIE METALOWEJ LICOWANY PORCELANĄ...........................................................................................700 ZŁ-750/PUNKT

MOST PORCELANOWY BEZMETALOWY e.max……….………………………………...…...................................………............….1400 ZŁ/PUNKT

MOST PORCELANOWY BEZMETALOWY na podbudowie cyrkonowej………………...…………............................................….1500 ZŁ/PUNKT

KORONA TYMCZASOWA ……………………………………………………………………………………...................................……........………50 ZŁ

MOST TYMCZASOWY (lub większa liczba koron/licówek tymczasowych wykonanych za pomocą indeksu)........................................... 150-200 ZŁ

WKŁAD KORONOWO-KORZENIOWY Z WŁÓKNA...........................................................................................................................................150 ZŁ

WKŁAD KORONOWO-KORZENIOWY METALOWY..................................................................................................................................300-350 ZŁ

LICÓWKA PORCELANOWA...............................................................................................................................................................................1400 ZŁ

PROTEZA AKRYLOWA........................................................................................................................................................................................1200 ZŁ

PROTEZA AKRYLOWA+ 2 ZATRZASKI KORZENIOWE NA WKŁADACH LANYCH..........................................................................................2700 ZŁ

MIKROPROTEZA AKRYLOWA (do 3 zębów)…………..…………………………………………………………….............................................….650 ZŁ

PROTEZA SZKIELETOWA..........................................................................................................................................................................2100- 2500 ZŁ

PROTEZA SZKIELETOWA Z PRECYZYJNYMI ELEMENTAMI MOCUJĄCYMI (zatrzaski, zasuwy)…….....................................….............……4500 ZŁ

PROTEZA ELASTYCZNA......................................................................................................................................................................................2500 ZŁ

Naprawa protezy akrylowej………………………………………………………………………………………..........................………...............350-450 ZŁ

Inne zabiegi………………………………………………………………………..……………..............................................…według indywidualnej wyceny

 
Powered by NET@kor