Hemisekcje i radektomie

HEMISEKCJE I RADEKTOMIE

Czasami w zębach wielokorzeniowych (górnych lub dolnych trzonowcach) leczenie endodontyczne (kanałowe) udaje się tylko częściowo (np. nie ma możliwości udrożnienia jednego z kanałów, lub zmiany zapalne- torbiele lub ziarniniaki pod jednym z korzeni nie ulegają wygojeniu mimo prawidłowo przeprowadzonego leczenia. Aby uniknąć przykrych następstw pozostawienia takiego zęba w jamie ustnej (opisanych przy ekstrakcjach) można czasami usunąć tylko część chorego zęba wraz z korzeniem będącym źródłem infekcji, a resztę opartą na prawidłowo przeleczonych korzeniach pozostawić w jamie ustnej kształt zęba odbudowując koroną.

Hemisekcję czyli usunięcie połowy zęba wykonuje się zwykle w trzonowcach dolnych ze względu na ich budowę anatomiczną. Zabieg polega na przecięciu korony zęba na pół i usunięciu części korony zęba wraz z korzeniem, który był przyczyną dolegliwości bólowych i źródłem infekcji. Po wygojeniu zębodołu po usuniętym korzeniu na pozostawioną część zęba zwykle wykonuje się koronę protetyczną aby przywrócić estetyczny wygląd zęba.

Radektomia czyli odcięcie i usunięcie jednego z korzeni wielokorzeniowego zęba to zabieg stosowany aby uratować górny trzonowiec, którego jeden z korzeni jest przyczyną powstawania stanu zapalnego podczas gdy pozostałe korzenie nie budzą zastrzeżeń i rokują dobre utrzymanie zęba.

Po odcięciu i usunięciu korzenia w znieczuleniu miejscowym, może być, choć nie musi (zależy to od stanu zęba) konieczne odbudowanie zęba wkładem koronowo-korzeniowym i koroną protetyczną.

Zarówno zbiegi hemisekcji jak i radektomii przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym choć technicznie (dla lekarza) są to zabiegi znacznie trudniejsze od zwykłego usunięcia zęba, to dla pacjenta są bardziej komfortowe ze względu na mniejszy zakres zabiegu.

Hemisekcja lub radektomia są to zabiegi pozwalające w pewnych okolicznościach na uratowanie zęba „spisanego na straty”.

O tym, czy przeprowadzenie któregoś z wyżej opisanych zabiegów zamiast ekstrakcji całego zęba jest możliwe i celowe poinformuje państwa lekarz po analizie zdjęcia rtg i szczegółowym badaniu.

 
Powered by NET@kor